HOF-DOM: regały, artykuły metalowe, geosyntetyki,

RODO

Konin, dn. 24.05.2018 r.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSO
BOWYCH – RODO

 

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), zwanego dalej RODO, obowiązującym od 25.05.2018 roku, informujemy, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Firma HOF-DOM Krzysztof Hofman z siedzibą w Koninie, ul. Spółdzielców 44, tel. 063 245 85 30

 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy kupna - sprzedaży, do czasu zakończenia umowy,

  2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego finansowo-księgowego, podatkowego ciążącego na administratorze, do czasu wymaganego odrębnymi przepisami prawa podatkowego,

  3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora m. in. prowadzenia procesów reklamacyjnych, w celach archiwalnych, obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego, Kodeksu cywilnego,

   • w związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora danych, podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, kancelarie prawne.

   • posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

   • mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

   • przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji transakcji gospodarczych.

 

Z poważaniem
Krzysztof Hofman - właściciel

NOWOŚCI I PROMOCJE

Nasze realizacje

Krzysztof Hofman, telefon 601-460-666
Can't open socket