HOF-DOM: regały, artykuły metalowe, geosyntetyki,

OFERTA

Geowłókniny to płaskie geosyntetyki, wykonane z włókien polipropylenowych lub poliestrowych połączone mechanicznie - w wyniku igłowania (lub przeszywania) lub/i termicznie w wyniku zgrzewania. Mają zastosowanie jako separacja słabego podłoża nasypów w celu poprawy jego stateczności oraz przyspieszenia konsolidacji. Wykonuje się z nich warstwy rozdzielające między gruntami lub kruszywami o różnym uziarnieniu oraz warstwy podkładowe utrzymujące grunt pod geosiatkami, georusztami, geokratami, gabionami, przy budowie wzmocnionych skarp i nasypów. Stosowane są do zabezpieczenia brzegów rzek, ochrony wybrzeży, odzyskiwania lądu oraz przy budowie wałów i zbiorników wodnych. Służą do osłony systemów drenarskich w celu zabezpieczenia ich przed zamuleniem gruntem drobnoziarnistym. Zapewniają długotrwałą ochronę geomembran przy budowie składowisk odpadów, tuneli i zbiorników wodnych.

Zastosowania i funkcje geowłóknin

Konstrukcje ziemne

 • wzmacniająca 
 • stabilizująca 
 • separująca 
 • odwadniająca 
 • filtrująca 

Powierzchnie zbrojone

 • ochronna geomembran 
 • odwadniająca 
 • separująca 

Systemy drenarskie

 • ochronna systemów drenarskich przed kolmanacją (zapychaniem) 
 • separujjąca 
 • filtrująca 

Korzyści jakie daje stosowanie geowłóknin:

 • Zmniejszenie ilości prac ziemnych (wykopy, przemieszczanie gruntów) 
 • Zwiększenie nośności gruntu 
 • Zwiększenie konstrukcji budowli ziemnej 
 • Zwiększenie stabilności budowanych konstrukcji ziemnych 
 • Zmniejszenie obciążenia podłoża 
 • Skrócenie czasu realizacji inwestycji przez skrócenie czasu konsolidacji gruntu 
 • Uproszczenie technologii budowy 
 • Znaczne obniżenie kosztów realizacji inwestycji 
 • Wydłużenie trwałości konstrukcji

 NOWOŚCI I PROMOCJE

Nasze realizacje

Krzysztof Hofman, telefon 601-460-666
Can't open socket