HOF-DOM: regały, artykuły metalowe, geosyntetyki,

OFERTA

BIOWŁÓKNINY - maty bawełniane z nasionami traw.

Nasiona traw wprowadzone za pomocą specjalnych urządzeń do bawełnianego runa włókienniczego tworzą jednolity materiał przypominający matę bawełnianą znaną pod nazwą handlową biowłóknina.

Trwałe połączenie nasion z włókniną miało na celu uzyskanie produktu spełniającego jednocześnie dwie podstawowe funkcje:

 • stabilizacyjną, 
 • zazieleniania.

Biowłóknina ze względu na swoje zalety jest produktem niezastąpionym szczególnie na terenach zagrożonych erozją, wymywaniem czy obsuwaniem się ziemi (skarpy, rowy, wały przeciwpowodziowe, nasypy). Odpowiednio ułożona już po kilkunastu dniach wiąże się z glebą za pomocą korzeni tworząc jednolitą zazielenioną strukturę.

Bawełniane biowłókniny przeszywane powstały całkowicie w oparciu o rodzime badania naukowe finansowane w latach 1991 - 1994 przez Komitet Badań Naukowych w ramach tematu nr 6.6055.91 "Zastosowanie biowłóknin do ochrony wydm nadmorskich, umacnianie nabrzeży oraz rekultywacji toksycznych hałd w elektrociepłowniach". W roku 1994 produkt otrzymał Nagrodę Główną od Prezydenta Łodzi w I edycji konkursu "Łódź Proponuje".

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w produkcji i stosowaniu biowłóknin gwarantujemy Państwu dostawę wyrobu najwyższej jakości, tak pod względem doboru odpowiednich surowców włókienniczych, zapewniających wymagany stopień biodegradacji jak i doboru właściwych nasion do określonego środowiska.

Nowością jest stosowanie nasion otoczkowanych nawozem przyspieszającym wegetację i zapewniającym prawidłowy wzrost trawy nawet na ubogiej glebie (skład nawozu poniżej).

Stosowanie biowłóknin jest wyjątkowo efektywnym systemem stabilizacji, rekultywacji i zazielenienia gleby na powierzchniach płaskich, skarpach oraz zboczach w następujących kierunkach zastosowań:

 • umacnianie i zazielenianie brzegów akwenów wodnych i cieków wodnych, 
 • stabilizacja wałów przeciwpowodziowych, 
 • zazielenianie poboczy i pasów między jezdniami dróg i autostrad, 
 • zazielenianie i umacnianie skarp przy mostach, wiaduktach, liniach kolejowych oraz wysypiskach odpadów komunalnych i przemysłowych, 
 • rekultywacja i zazielenianie hałd kopalnianych, 
 • zakładanie nowych i rekultywacja starych trawników w małej architekturze miejskiej, w ogrodach i na działkach.

Zalety biowłóknin

 • tani transport, ułatwiona organizacja pracy i wykonawstwo robót np. na ciężarówce STAR mieści się 10 000 m² biowłókniny, 
 • umożliwia dojazd lekkim sprzętem w trudno dostępne tereny, 
 • magazynowanie produktu nawet do kilku miesięcy bez konieczności pielęgnacji, 
 • możliwość dokończenia prac ziemnych o każdej porze roku nawet po okresie wegetacyjnym, 
 • możliwość właściwego dobierania nasion traw do wymogów zróżnicowanych warunków siedliskowych, 
 • ochrona stabilizowanych powierzchni przed erozją wodną oraz wietrzną, nawet w przypadku bardzo gwałtownych opadów, 
 • tłumiąc chwasty daje gwarancję wzrostu pożądanych mieszanek traw, 
 • o wiele większa efektywność w stosunku do metody obsiewu bezpośredniego (w przypadku jałowego podłoża zmniejszenie niezbędnej warstwy humusu do około 5 cm - bez biowłókniny tak cienka warstwa ulega erozji wodnej już przy pierwszych opadach), 
 • dzięki stabilizacji nasion we włókninie gwarantuje równomierne zazielenienie całej stabilizowanej powierzchni. 
 • połączenie pozytywnych cech dotychczas stosowanych technik darniowania, obsiewu bezpośredniego i hydroobsiewu umożliwiające skuteczne i szybkie umacnianie powierzchni wszelkich konstrukcji ziemnych bez względu na warunki środowiska, 
 • całkowicie eliminuje zjawisko tzw. "pylenia" ze składowisk opadów przemysłowych.

NOWOŚCI I PROMOCJE

Nasze realizacje

Krzysztof Hofman, telefon 601-460-666
Can't open socket