HOF-DOM: regały, artykuły metalowe, geosyntetyki,


REGULAMIN
„KONIN BOWLING LIGA”
Sezon 2010 / 2011

I. INFORMACJE

 1. Organizatorem “ KONIN BOWLING LIGA” (w skrócie BL) jest Firma HOF-DOM, Firma „ARTOM” oraz Cepeliada.pl.  Patronat medialny: WirtualnyKonin
 2. Zawody będą odbywać się w kręgielni MOSiR w Koninie, Obiekt Rekreacyjno-Sportowy „Rondo” wg. terminarza rozgrywek. Zawodników obowiązuje „Regulamin kręgielni” (bezwzględnie obowiązuje obuwie sportowe do gry w kręgle).
 3. Rozpoczęcie sezonu Konin Bowling Liga nastąpi w dniu 28.10.2010 o godz. 19:00
 4. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy w rozgrywkach startują na własną odpowiedzialność i zrzekają się roszczeń przeciwko organizatorowi imprezy na wypadek odniesionych szkód i obrażeń.
 5. Regulamin rozgrywek, lista uczestników (dopuszcza się uczestnictwo pod pseudonimem), wyniki oraz inne ogłoszenia będą uaktualniane na bieżąco na stronach: www.wirtualnykonin.pl oraz www.hofdom.pl

II. ZASADY ROZGRYWEK

 1. Rozgrywki maja charakter amatorski
 2. W rozgrywkach obowiązują przepisy gry w bowling
 3. Udział w turnieju mogą wziąć wszyscy chętni bez względu na wiek i płeć (osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę przynajmniej jednego rodzica na udział w zawodach).
 4. Zespoły składają się z max. 4 zawodników, lecz do gry przystępuje każdorazowo dwóch zawodników na rundę wpisanych do protokołu i zgłoszonych obsłudze kręgielni. Jeden zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę
 5. Jednocześnie z turniejem drużynowym będzie prowadzona klasyfikacja indywidualna oraz par zawodników.
 6. W rozgrywkach BL startować mogą również zawodnicy, biorący udział tylko w klasyfikacji indywidualnej.
 7. W BL każda drużyna/zawodnik rozegra 12 oddzielnych turnieji. W jednym turnieju drużyna/zawodnik rozgrywa 3 rundy. Na wynik rundy składa się suma punktów uzyskanych przez zawodników w 10 kolejnych rzutach.
 8. Zgłoszenia można dokonywać osobiście lub telefonicznie w „HOF-DOM”, Konin, ul. Zakole 2, w godz. 8:00–18:00, Tel. (63) 243-42-24, tel. kom. 601-460-666
 9. Za niesportowe zachowanie zawodnik, decyzją organizatora, może być odsunięty na kilka spotkań, a nawet do końca rozgrywek.

10.  Plan gier drużyny otrzymają wraz z regulaminem. Drużyny rozgrywają spotkania zgodnie z terminarzem. Prawo do zmiany terminu przysługuje organizatorowi w porozumieniu z zainteresowanymi zespołami. Zawody odbywać się będą w poniedziałki i czwartki w godz. 19:00 – 20:00

III. KLASYFIKACJA

 1. Zwycięzcą Bowling Ligi sezonu 2010/2011 zostanie:
  1. Drużyna, która zgromadzi największą liczbę punktów, z 6-ciu najlepszych wyników wybranych z 12 turnieji.
  2. Zawodnik, który zgromadzi największą liczbę punktów, z 6-ciu najlepszych wyników wybranych z 12 turnieji.
  3. Para, która zgromadzi największą liczbę punktów, z 6-ciu najlepszych wyników wybranych z 12 turnieji.
  4. O kolejności miejsc w BL w przypadku równej ilości punktów decydować będą punkty z kolejnych (nie branych do klasyfikacji) turnieji.
  5. Wyróżnienia i nagrody:
   1. Drużynowe, indywidualne: za miejsca 1-3, puchary oraz Dyplomy
   2. Pary: zwycięzca – puchar i dyplom,
   3. Zawodnik: Najlepszy wynik w 1 rundzie w BL – puchar
   4. Wszyscy zawodnicy otrzymają dyplomy z wpisanym najlepszym wynikiem w całym cyklu BL

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie protesty i zażalenia muszą zostać zgłoszone natychmiast po zaistniałej sytuacji spornej i będą rozstrzygane według zasad obowiązujących w bowlingu sportowym
 2. Ostateczną decyzję w powyższych sprawach podejmuje Sędzia Główny Zawodów.
 3. Regulaminem nadrzędnym jest ogólny regulamin rozgrywek oraz regulamin kręgielni.
 4. Opłacenie udziału w rozgrywkach jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
 5. W sprawach rozgrywek kontaktować należy się z  Krzysztofem Hofman Tel. 601 460 666

 

Konin, dn. 2010-10-14

 

NOWOŚCI I PROMOCJE

KONIN BOWLING LIGA

Sezon 2012 / 2013
Can't open socket